10. 09. 2021

Vplyv hluku na šťastné a zdravé detstvo

Hluk predstavuje vážnu hrozbu pre sluch, zdravie, učenie a správanie našich detí. Naopak, ticho podporuje vzdelávacie prostredie a dáva rodičom a deťom príležitosť, aby si navzájom užívali svoju spoločnosť. Rodičia by sa mali snažiť tráviť čo najviac pohodových chvíľ so svojimi deťmi, čítali si, rozprávali sa a hlavne počúvali svoje deti. To všetko má pozitívny vplyv na detstvo. Aký vplyv ma na detstvo hluk?

Hluk a sluch dieťaťa

Hlukom spôsobená strata sluchu u detí je vážnym problémom a má vplyv na rečový, jazykový, kognitívny, sociálny a emocionálny vývoj. Deti sú nebezpečnému hluku vystavené denne. Hluk poškodzuje sluch detí, osvojovanie si jazyka, čítanie a učenie a sociálne interakcie. Zdravotnícki odborníci sa zhodujú na tom, že nepretržité vystavenie hluku nad 85 decibelov v konečnom dôsledku poškodí sluch.

V školskom prostredí môže hluk dosahovať až 90 decibelov, čo je úroveň mestskej premávky. Na detskom ihrisku plnom detí to môže byť až alarmujúcich 115 decibelov! To je hodnota, ktorá sa dá namerať na rockovom koncerte.

Niektoré hrkálky, hračkárske telefóny a hudobné hračky vydávajú zvuky na úrovni 110 decibelov, čo je porovnateľné s elektrickým náradím.

Ako teda ochrániť deti pred poškodením sluchu?

Rodičia by mali venovať pozornosť hluku pri rekreačných aktivitách detí. Uvažujte nad hlukom, ktorý robia hračky, ešte pred ich kúpou. Nabádajte deti, aby si stíšili hudbu, televízor a počítačové hry, ak sa vám zdá, že to majú príliš nahlas. Ak je vaše dieťa v školskej kapele, porozprávajte sa o hlasitosti s učiteľom hudby.

Slúchadlá a slúchadlá do uší. O prehrávačoch MP3 a smartfónoch je známe, že produkujú úrovne zvuku až 105 – 110 decibelov. Deti, ktoré takto nahlas počúvajú hudbu niekoľko hodín denne, čelia nevyhnutnej strate sluchu.

Venujte pozornosť varovným príznakom straty sluchu spôsobenej hlukom (zvonenie v ušiach, tlmená reč) a ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa sluchu vášho dieťaťa, prediskutujte to so svojím pediatrom alebo autorizovaným audiológom. Pamätajte si, že strate sluchu vyvolanej hlukom, aj keď je trvalá, sa dá predchádzať. Vykonajte opatrenia na ochranu sluchu dieťaťa už dnes.

Pomôcť môže aj odhlučnenie domácnosti.