Odhlučnenie reštaurácie

Znižovanie veľkej ozveny v priestoroch reštaurácie

Jednou z hlavných požiadaviek kladených na reštaurácie a nočné kluby je zabezpečenie dobrej kvality zvuku pri súčasnom neobťažovaní okolia hlukom.

Dosiahnutie týchto dvoch podmienok je vždy veľkou výzvou.

Reštaurácie sú miestom stretnutí a spoločenských udalostí. Okrem dobrého jedla a príjemnej atmosféry je prvoradý akustický komfort.

Hluk spôsobovaný mnohými ľuďmi na jednom mieste, dôvernosť rozhovorov a hudobné pozadie sú tri protichodné aspekty akustiky v reštauráciách a baroch.

Úspech spočíva v rovnováhe medzi týmito tromi aspektami. 

Problémy s hlukom v reštauráciách

Jednou z našich hlavných činností je odhlučnenie akéhokoľvek hluku. Veľmi často sa na náš obraciate s hlukom v reštaurácií.

Ak vlastníte reštauráciu, mali by ste myslieť hlavne na:

  1. odhlučnenie stien, stropov, podláh
  2. priestorová akustika – zníženie ozveny
  3. kročajová izolácia do podlahy
  4. odhlučnenie stupačiek a klimatizácií

Vždy platí, že pokiaľ vyriešite uvedené problémy pri výstavbe, bude to výrazne lacnejšie, ako keby ste hluk odstraňovali dodatočne.

Veľmi často nás oslovujete bohužiaľ až po otvorení reštaurácie, čo má za následok výrazné zvýšenie dodatočných investícií.

1. Odhlučnenie stien, stropov a podláh

Odhlučnením uvedených konštrukcií výrazne znížite alebo zrušíte hluk ako krik, reč, televízor, zvieratá a podobne. Nebudete rušiť okolité priestory, ani oni nebudú rušiť vás.

Odhlučnenie steny

Zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti Rw, hrúbky od 3,7 cm.

Odhlučnenie stropu

Primárne odhlučnenie proti hluku vznikajúceho v priestore (tv, reč..)

Odhlučnenie podlahy

Vzduchová (hlas, tv - Rw) aj kročajová nepriezvučnosť (krok - Lnw).

2. Priestorová akustika - znižovanie ozveny

Stačí, keď si pár krát u vás v reštaurácií tlesknete a ak počujete ozvenu, je jasné, že máte problém. Vaši zákazníci sa necítia dobre vo vašom priestore, ak sa ich stretne viac v rovnakom čase, ich hlasy naplnia celú miestnosť a rozhovor dvoch ľudí na krátku vzdialenosť sa stáva nezrozumiteľný. 

Z našich obhliadok poznáme desiatky takýchto podnikov a reštaurácií a sme si istý, že to môže byť jeden z dôvodov, prečo sa zákazník v budúcnosti k vám nevrátil

Priestorová akustika

Zníženie ozveny v priestore, zlepšenie zrozumiteľnosti pri rozhovore, kvalitnejšia produkcia hudby.

Príklad zníženia hluku v sále - zníženie ozveny

Reštaurácia v Modre, realizácia svadobnej sály

3. Kročajová izolácia podlahy

Kročajová izolácia reštaurácie, ako aj okolých priestorov reštaurácie, je veľmi dôležitá a najlepšie je, ak je zrealizovaná hneď pri jej výstavbe. Jedná sa o najlacnejšiu formu odstránenia hluku, ak už máte priestor hotový, kročajový hluk sa odstraňuje najťažšie.

Kročajová izolácia

Odhlučnenie dupotu, búchania, kroku, padania predmetov.

4. Odhlučnenie stupačiek a klimatizácií

Hlučné stroje v priemysle, sú asi najhlučnejšie zdroje hluku, s akými sa na našich obhliadkach stretávame. Ich zníženie na akceptovateľnú úroveň je veľmi dôležité.

Odhlučnenie stupačiek a potrubí

Tenké a účinné odhlučnenie potrubí, rozvodov, stupačiek.

Odhlučnenie klimatizácií a čerpadiel

Účinné odhlučnenie na mieru podľa typu hluku a zariadenia.


Máte problém s hlukom? Kontaktujte nás.