Meranie hluku

Akreditované merania hlučnosti po celom Slovensku

Ponúkame vám akreditované meranie hluku v Bratislave, aj v rámci celého Slovenska.

Zamerané na hlučnosť, stavebnú akustiku alebo akustické štúdie vašich projektov.

Samozrejmosťou sú protokoly a certifikáty, ktoré vystavujeme bezprostredne po meraní hluku.

Aké možnosti merania hluku Vám ponúkame?

Zmeriame Vám  aktuálny stav hluku, z ktorého získame hodnoty hluku pre stanovenie optimálneho riešenia akustickej zvukovej izolácie vo vnútorných priestoroch budov. 

Zmeriame Vám  aj dobu dozvuku v štúdiovom prostredí a prostredí domácich kín, výsledky meraní nám poslúžia pri budovaní akustických izolácií  a vnútornej akustiky priestorov resp. korekciu doby dozvuku. 

Akreditované meranie hluku je možné použiť na právne účely (napr. súdny spor a podobne).

Neviete aké meranie je pre Vás vhodné? Kontaktujte nás a poradíme Vám.

Merania hluku

 • Meranie hluku v pracovnom prostredí ku kategorizácii prác
 • Meranie hluku ku kolaudácii objektov
 • Meranie hluku ako doklad na predlženie otváracích hodín
 • Meranie hluku zo stavebnej činnosti
 • Meranie hluku TZB
 • Meranie hluku z cestnej, železničnej a leteckej dopravy
 • Krátkodobý a dlhodobý monitoring hluku

Merania v stavebnej akustike

 • Meranie vzduchovej nepriezvučnosti medzi bytmi
 • Meranie kročajovej nepriezvučnosti medzi bytmi
 • Meranie vzduchovej nepriezvučnosti rôznych stavebných prvkov (okná, dvere a pod.)
 • Meranie doby dozvuku

Akustické štúdie

 • Vizualizácia hlukových pomerov
 • Hlukové štúdie pred realizáciou zámerov pre úrady
 • Posúdenie obvodového plášťa stavieb z pohľadu akustiky
Meranie hluku
Meranie akustiky
Meranie hluku

Meranie doby dozvuku v bytovom dome

Meranie hlučnosti pri realizácií v priemysle

Meranie kročajovej nepriezvučnosti podlahy

Galéria meraní hluku


Máte problém s hlukom? Kontaktujte nás.