Odhlučnenie miestnosti

Zvuková izolácia steny, stropu, podlahy a priestorová akustika

Ako na odhlučnenie miestnosti? V prvom rade si treba zadefinovať, cez akú konštrukciu k vám prechádza najviac hluku. 

Či je to z podlahy, steny alebo stropu. Následne treba popísať o aký hluk sa jedná, napr. či je to štekajúci pes, hluční susedia alebo dupot susedových detí.

Tieto informácie sú pre nás veľmi dôležité a podľa nich vieme predbežne určiť vhodnú konštrukciu.

Pred samotnou realizáciou vám navrhneme vhodné riešenie a následne konštrukciu zrealizujeme z najkvalitnejšej zvukovej izolácie.

V poslednom rade nezabudnite na dobrú akustiku, ak máte vysokú ozvenu, je nutné ju znížiť akustickými panelmi.

Odhlučnenie kancelárie - zvuková izolácia steny, stropu a podlahy

Odhlučnením uvedených konštrukcií výrazne znížite alebo zrušíte hluk a vaši kolegovia sa nebudú navzájom rušiť.

Odhlučnenie steny

Zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti Rw, hrúbky od 3,7 cm.

Odhlučnenie stropu

Primárne odhlučnenie proti hluku vznikajúceho v priestore (tv, reč..)

Odhlučnenie podlahy

Vzduchová (hlas, tv - Rw) aj kročajová nepriezvučnosť (krok - Lnw).

Máte hlučného suseda a rozhodli ste sa, že začnete bývať bez hluku?

Dôvody hluku môžu byť rôzne, od nekvalitných konštrukcií až po extrémnych susedov, ktorých nezastaví ani bežná kvalitná stena alebo strop. Odhlučnenie miestnosti je často jediným možným riešením nadmerného hluku.

Výkon vašeho stropu alebo steny by mal byť aspon podľa normy, t.j. min 53 dB. Ak sa vaši susedia bežne rozprávajú, produkujú hluk na úrovni 50-60dB, čo Vaša konštrukcia zachytí. Ak prejdú do vyššej hlasitosti, máte problém.


Máte problém s hlukom? Kontaktujte nás.