01. 10. 2021 - Radosť

Ako hluk ovplyvňuje štúdium

Aby mohli zo svojho vzdelávania vyťažiť maximum, potrebujú triedy, ktoré sú tiché a podporujú učenie. Žiaci sa musia sústrediť a potrebujú jasne počuť, čo učiteľ hovorí. Ako hluk v škole ovplyvňuje schopnosť učiť sa?

Samotná trieda hrá veľkú úlohu vo vzdelávacích schopnostiach študenta – koľko myšlienok sa pri návrhu triedy teda venovalo konštrukcii a dizajnu stien, podlahy, stropu a okien? Z našich skúseností vieme, že nie veľa. Najmä staré školské budovy majú veľké problémy s hlukom.

Triedy plné písacích stolov majú veľké množstvo tvrdých povrchov. Zvuk sa odráža od týchto tvrdých povrchov späť do miestnosti, čo spôsobuje ozveny a nechcený hluk pozadia. Ak má trieda ozvenu, študenti nebudú dobre počuť učiteľa.

V školskom prostredí môže hluk dosahovať až 90 decibelov, čo je úroveň mestskej premávky. Na detskom ihrisku plnom detí to môže byť až alarmujúcich 115 decibelov! To je hodnota, ktorá sa dá namerať na rockovom koncerte.

Ďalší bežný problém s hlukom v triede je spôsobený tenkými stenami. Keďže mnohé triedy sú postavené tesne vedľa seba, zvuk sa prenáša spoločnými stenami. Ak je v triede počuť hlasy z vedľajšej miestnosti, koncentrácia študentov sa znižuje.

S rastúcim rozptýlením v dnešnom digitálnom svete musíme zachovať kľud a ticho v triedach. Rozptýlenie bráni procesu učenia a negatívne ovplyvňuje akademický výkon študentov. Vzhľadom na nespočetné množstvo technologických rozptýlení, ktoré každodenne bombardujú naše deti, je dôležité vytvoriť prostredie pre učenie, ktoré pomôže zlepšiť ich schopnosť sústrediť sa na úlohy čítania, písania a počúvania, a nie prispievať k rastúcemu počtu rušivých elementov, s ktorými sa naši študenti musia vysporiadať.

Hluk žiakov ruší. Môže sa stať, že nezachytia dôležité informácie a ich známky sa môžu zhoršiť. Aj čas skupinového učenia je menej produktívny, pretože študenti sa navzájom nepočujú. Hluk zhoršuje aj kognitívne schopnosti.

Poznáme riešenie. Školy využívajú naše služby odhlučnenia tried, aby svojim študentom poskytli lepšie vzdelávacie prostredie. Kontaktujte nás.