BD Drotárska cesta – kročajová izolácia

 • Realizácia
 • Kategória Kročajová izolácia
 • Klient Stavebná spoločnosť
 • Lokalita BD Drotárska cesta, Bratislava
 • Problém Projekt neobsahoval kročajovú izoláciu

Návrh, riešenie a dodanie materiálu

Klient nás oslovil so žiadosťou návrhu a dodania vhodnej kročajovej izolácie pod poter, ktorá bude spĺňať dve požiadavky. A to maximálna účinnosť a minimálna hrúbka.

Klientom sme dodali Insulit  4+2 v hrúbke 6 mm.

Keďže v projekte bol v časti stavby použitý len polystyrén a v druhej časti bol doplnený o Insulit 4+2,  vieme veľmi pekne porovnať ich výkonnosť.

V časti stavby, kde nebol použitý náš návrh a materiál Insulit 4+2, nebola ani splnená stavebná norma.

Insulit 4+2 vs. podľahový polystyrén 40 mm

Insulit 4+2 (ŽB doska 220 mm, 40 mm polystyrén, 6 mm Insulit 4+2, 10 mm systémová doska, poter 60 mm) Lnw 48 dB
Polystyrén 40 mm (ŽB stropná doska 220 mm, 40 mm polystyrén, 10 mm systémová doska, 60 mm poter), Lnw 58 dB

Vysvetlenie grafu

Kročajový hluk sa skladá z rôznych frekvencií, hlavne v rozpätí 100 – 3150 Hz. Pre ľudské ucho je dôležité, aby všetky hodnoty na grafe boli čo najnižšie. Čím je hodnota L´n nižšia, tým menej hluku počujeme. 

Rozdiel v hluku 3 dB ľudské ucho vníma ako 50% zníženie hluku. V grafe vidíme podobný priebeh obidvoch materiálov do frekvencie 250 Hz, ale od 315 Hz je minerálna vlna horšia v priemere 5-11 dB, čo je veľmi veľký rozdiel.

Jednoducho povedané, obyvatelia bytov s polystyrénom budú počuť výrazne viac hluku ako obyvatelia s Insulit 4+2.

Prečo taký rozdiel v materiáloch?

Za všetko môže vlastnosť kročajovej izolácie – DYNAMICKÁ TUHOSŤ iba 8 MN/m³. Hľadajte ju v technických listoch, čím je hodnota nižšia, tým je kročajova izolácia účinnejšia. Tie najlepšie majú hodnotu pod 10 MN/m³.

Použité produkty

 • Na sklade

  Insulit 4+2 – parcel

  Kročajová izolácia pod poter, hrúbka 6 mm, rolka 75 m², ΔLw 26-35 dB.

  433,80 
  Cena za m² bez DPH: 4,81 


Máte podobný problém? Kontaktujte nás.