04. 06. 2021

Prečo vo vesmíre nepočujeme zvuky?

Zem, aj keď bude všetok život zničený, nikdy nebude „tichým“ miestom (za predpokladu, že všetko ostatné zostane rovnaké.) Počuli by sme zvuky vĺn, vietor a občas aj vybuchujúce sopky alebo dokonca zemetrasenia. Vo vesmíre je to však inak. Vedeli ste však, že keby ste kričali vesmíre, nikto by vás nepočul, bez ohľadu na to, ako nahlas by ste kričali?

Prečo vo vesmíre nie je žiadny zvuk?

Je to jednoduché. Na to, aby sa zvuk šíril z jedného miesta na druhé, potrebuje médium, ktoré ho prenesie. Vzduch tu na Zemi umožňuje pohyb zvukových vĺn z jedného bodu do druhého. Zvuk sa môže šíriť aj cez vodu, oceľ, zem atď.… Vyžaduje to len to, aby sa častice / atómy / molekuly navzájom dotýkali.

Keď kričíte, vaše hlasivky vibrujú a vytvárajú zvukové vlny. Na Zemi váš krik (zvukové vlny) prenášajú molekuly vzduchu. Keď sa zvukové vlny dostanú až k uchu, niekto vás začuje kričať. Vzduch je médium, ktorý prenáša zvuky a pomáha im znieť.

Pri prechode zvukovej vlny spôsobuje kmitanie tlaku vzduchu a čas medzi týmito kmitmi predstavuje frekvenciu zvuku (meranú v Hertzoch); vzdialenosť medzi oscilujúcimi vrcholmi je vlnová dĺžka.

Vesmír tvorí vo väčšine vákuum. Áno, aj vo vesmíre sú atómy, no väčšinou sú veľmi ďaleko od seba, a tak nedokážu spolu integrovať ani prenášať zvuk.

Ak je vzdialenosť medzi časticami vzduchu väčšia ako táto vlnová dĺžka, zvuk nemôže prekonať medzeru a „vlnenie“ sa zastaví. Akonáhle zvuky klesnú pod 20 Hz, stanú sa infrazvukami a my ich nemôžeme počuť.

Zvuk nedokáže cestovať vo vákuu vesmíru, a preto ak budete vo vesmíre kričať, nikto vás nebude počuť. Vo vesmíre teda nepočujeme žiadne zvuky.