22. 01. 2021

Ako zlá akustika v školách vplýva na učenie?

Zlá akustika v škole je pomerne častým problémom a súvisí s dizajnom tried a materiálmi, ktoré boli použité pri výstavbe. V snahe vytvoriť ideálne prostredie pre učenie sa na školách uskutočnilo veľa výskumov týkajúcich sa vplyvu akustiky na schopnosť dieťaťa učiť sa a negatívnych dopadov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zlej akustiky v triede. Ako zlá akustika v školách vplýva na učenie?

Deťom sa v hluku číta horšie

Deti, ktoré sú počas školského roka vystavené rôznym úrovniam hluku, dosahujú aj rôzne schopnosti v čítaní. V štúdii jednej školy v New Yorku spoločnosť Bonzaft & McCarthy dokázali, že deti, ktoré sa učili v triede bližšie ku koľajniciam, dosahujú v čítaní slabšie výsledky ako deti z opačne situovanej triedy, kam hluk z trate nedoliehal.

Spoločnosť Green & Shore podobne vykonala porovnanie dvoch škôl, z ktorých jedna sa nachádzala blízko významného letiska v New Yorku a druhá bola na pokojnejšom mieste. Výsledok bol podobný. Hluk teda naozaj vplýva na schopnosť detí naučiť sa čítať.

Problémy s osvojením jazyka

Lorraine Maxwell vykonal štúdiu na dvoch školách. Jedna bola umiestnená blízko letiska a druhá v tichšej štvrti New Yorku. Obe školy mali žiakov zo zahraničia, ktorí sa učili anglicky. Škola pri letisku bola vystavená hluku o 90 decibelov z pristávajúcich lietadiel každých 6,6 minút. Študenti tejto školy bojovali s vnímaním reči uprostred hluku. Rozumeli zhruba každé štvrté slovo, čo spôsobilo nižšiu schopnosť osvojiť si nový jazyk.

Deti majú tendenciu prestať sa sústrediť na reč v hluku. Odhlučnenie jazykových učební je veľmi dôležité, a to aj v prípade, ak vaša škola nie je priamo vystavená hluku z letiska.

Zhoršená pamäť

Stres vyvolaný hlukom môže znížiť dostupnosť dopamínu a narušiť tok informácií v mozgu. Scientific America uvádza, že stres vyvolaný šumom v pozadí môže znížiť vyššie fungovanie mozgu, čo vedie k zhoršeniu pamäte. Navyše, šum v pozadí pôsobí rušivo a deti sa oveľa viac sústredia na počúvanie, čo v konečnom dôsledku ďalej zvyšuje pokles schopnosti pamätať si prezentované učivo.

Ako vyriešiť zlú akustiku v školách?

Aj školy bez vysokej úrovne externého hluku, napríklad z dopravy, môžu ťažiť výhody z jednoduchých akustických riešení na zníženie hluku v triedach. Hluk sa v školách pohybuje medzi učebňami horizontálne aj vertikálne a zároveň sa k nemu pridáva aj šum z počítačových systémov. Akustické obklady pracujú tak, že tieto zvuky absorbujú a znižujú výsledný hluk a ozvenu v triedach. Odhlučnenie učební zlepší deťom schopnosť učiť sa a učiteľom sa bude vyučovať výrazne jednoduchšie.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča ako akustické riešenie v prostredí školy zvoliť akustické obklady a zvukovo izolačné dvere na vytvorenie prostredia pre efektívnejšiu výučbu.