06. 02. 2021

15 zaujímavých vedeckých štúdií o škodlivosti hluku

Z krátkodobého hľadiska sa nezdá byť taký škodlivý, ale je to naopak. Hluk vám môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Pripravili sme si pre vás 15 zaujímavých vedeckých štúdií o hluku, ktoré vás možno prinútia dopriať si trochu ticha.

Hluk môže spôsobiť stratu sluchu

1.V Amerike je podľa Národného ústavu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (NIOSH) asi 30 miliónov ľudí každý rok vystavených nebezpečným hladinám zvuku na svojom pracovisku. Všetci títo ľudia postupne prichádzajú o svoj sluch.

2. Správa Centers for Disease Control (CDC) americkej agentúry pre ochranu zdravia z roku 2017 odhalila, že spomedzi všetkých pracovníkov vystavených hluku má 19 % už potvrdené sluchové postihnutie.

3. Nadácia pre sluchové zdravie uvádza, že strata sluchu je druhým najrozšírenejším zdravotným problémom na svete.

4. Na základe správ NIDCD Epidemiologický a štatistický program zaznamenalo zhruba 10 % dospelých obyvateľov USA, teda asi 25 miliónov Američanov, za posledný rok tinnitus, ktorý trval najmenej päť minút.

5. V dosť prekvapivej štúdii Psychology Today sa uvádza, že hlavnou príčinou straty sluchu nie je starnutie, ale hluk.

6. Potvrdzuje to aj samostatná správa Nadácie pre sluchové zdravie, ktorá hovorí, že 20 % dospievajúcich vo veku od 12 do 19 rokov hlási stratu sluchu kvôli počúvaniu hudby zo slúchadiel.

7. U mužov je takmer dvakrát vyššia pravdepodobnosť straty sluchu ako u žien, tvrdí JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery Journal.

Hluk je veľmi škodlivý pre deti

8. Štúdie publikované Americkou pediatrickou akadémiou (AAP) ukazujú, že vystavenie nadmernému hluku už počas tehotenstva môže mať u novorodencov za následok vysokofrekvenčnú stratu sluchu a môže súvisieť s nedonosením dieťatka.

9. Po narodení môže byť vystavenie hluku na jednotke novorodeneckej intenzívnej starostlivosti výsledkom kochleárneho poškodenia a môže narušiť normálny rast a vývoj predčasne narodených detí.

10. Psychological Science výskumníci 24 mesiacov študovali deti žijúce v blízkosti letiska v Mníchove v Nemecku. A zistili, že dlhodobá pamäť, čítanie a vnímanie reči boli narušené u detí vystavených hluku v blízkosti letiska.

Hluk má negatívny vplyv na zdravie

11. Štúdia z roku 2018 v časopise Journal of the American College of Cardiology ukázala, že ľudia, ktorí sú neustále vystavení hluku po dlhšiu dobu, sú vystavení riziku vzniku jednej alebo viacerých srdcových chorôb.

12. Podobná štúdia odhalila, že dlhodobé vystavenie hluku v doprave môže každý rok v Európe predstavovať okolo 210 000 úmrtí na koronárne srdcové choroby (CHD) – to je asi 600 úmrtí za deň.

13. 50 % učiteľov zaznamenalo poškodenie hlasu tým, že sa snažili prekričať hluk v triede. Keďže učitelia zvyčajne používajú svoj hlas ako primárny spôsob výučby, majú tendenciu hovoriť hlasnejšie v hlučnom prostredí a ich zdravotný stav sa tak časom zhoršuje.

V hlučnom prostredí klesá produktivita

14. Štúdia vykonaná spoločnosťou Sound Agency zistila, že keď úrad implementoval technológiu maskovania hluku, došlo k 46 % zlepšeniu koncentrácie pracovníkov.

15. Produktivita je veľmi ovplyvnená hlukovým znečistením a netreba veľa. Už len zvuk niekoho, kto pri práci hovorí blízko vás, môže znížiť vašu produktivitu až o 66 %. Toto odhalila štúdia z roku 1998 publikovaná v British Journal of Psychology.